Vítejte na stránkách advokátky Mgr. Petry Dvořákové

Petra Dvořáková

Advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní služby téměř ve všech oblastech práva pro firmy i soukromou klientelu, a to v jazyce českém, německém a anglickém.

Garancí kvalitních služeb je praxe v mezinárodních advokátních kancelářích a rovněž praxe podnikového právníka u společnosti zabývající se projektováním, developmentem, provozem a pronájmem obchodních center. Mgr. Petra Dvořáková složila advokátní zkoušku u České advokátní komory v květnu roku 2004. Další informace o Mgr. Petře Dvořákové naleznete v jejím životopisu. (Zde ke stažení v PDF)

V případě potřeb klientů zařídíme a koordinujeme i služby dalších profesí, jako notářských a exekutorských úřadů, soudních znalců nebo auditorů.

Pro překlady z češtiny do angličtiny a naopak využíváme služeb Mgr. Heleny Papežové (Helena.Papezova@seznam.cz). Jsme však schopni zajistit i překlady jiných jazyků.

Právní služby
advokátní kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v následujících oborech:

Občanské právo

 • Závazkové právo (smlouvy)
 • Právo nemovitostí (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo) včetně zastupování v řízení
  ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • Vymáhání pohledávek včetně zastupování před obecnými soudy
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví

Bytové právo

 • Nájemní a podnájemní vztahy
 • Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • Problematika společenství vlastníků jednotek včetně zastupování před obchodním rejstříkem

Právo obchodních společností a družstev

 • Zakládání a změny obchodních společností
 • Likvidace obchodních společností
 • Změny základního kapitálu
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Organizace valných hromad
 • Zápisy do obchodního rejstříku
 • Právní poradenství společnostem a družstvům
 • Zastupování před živnostenským úřadem

Správní právo

 • Stavební právo
 • Právo živnostenského podnikání
 • Přestupky a jiné správní delikty
 • Cizinecké právo

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • Rozvázání pracovního poměru (výpovědi, dohody
  o ukončení pracovního poměru, okamžité zrušení)
 • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Náhrada škody z pracovněprávních vztahů

V rámci právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří
ve výše uvedených věcech patří rovněž zastupování klientů před obecnými soudy, před státními orgány a orgány samosprávy, jakož i sepisování smluv a poskytování právního poradenství.

Odměna

Odměna advokáta je určena na základě dohody s klientem. Před započetím zastupování klienta vždy informujeme
o předpokládaných nákladech na právní služby v dané věci.
V případě absence smluvního ujednání účtujeme dle obecně závazných předpisů, a to vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Svým klientům nabízíme několik možností určení výše odměny v konkrétní věci.

Právní služby obvykle poskytuje za hodinovou sazbu, přičemž fakturujeme za každých započatých 15 min. Dále je možno smluvit odměnu jako paušální (paušální částkou
za časové období), stanovit odměnu pevnou sazbou za vyřízení celé záležitosti nebo ji určit jako podílovou v závislosti
na výsledku sporu. Účtování odměny za právní služby může být po dohodě změněno či upraveno tak, aby bylo v dané situaci pro klienta
co nejvhodnější.

Kontakt

Petra Dvořáková

Právní služby

Mgr. Petra Dvořáková, advokát

Edvarda Beneše 873

252 62 Horoměřice

Česká republika

Pobočka: Huťská 229, 272 01 Kladno

Naše kancelář poskytuje též služby prostřednictvím elektronické komunikace, a tak do sídla kanceláře vůbec nemusíte. Právní služba bude však poskytnuta po vzájemné dohodnuté odměně za právní služby a uhrazení přiměřené zálohy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Ubytování na horách

Nabízíme ubytování na Božím Daru v Krušných horách v apartmánu 3+kk o velikosti 70 m2: Ložnice - manželská postel (2 osoby) a "dětský" pokoj se třemi velkými postelemi. Celkem pohodlně pro 5 osob (po dohodě možná dětská cestovní postýlka). Dále k dispozici obývací pokoj s jídelním stolem a plně vybavená kuchyň. Sklepní koje s možností uschování lyží a kol. Bližší informace ZDE.